Particularistic-Seeming Perfume - Baby Wants To Boogie

Vi och andra

Vi människor söker oftast andra människor som har samma värderingar och egenskaper som vi själva. Det är naturligt men det är också väldigt nyttigt att umgås med andra som har andra egenskaper än oss själva. Då kan vi lära oss något av dessa människor. Man breddar sin erfarenhet. Att man har samma intressen är inte lika viktigt för man kan lära av andra också inom det området. Då breddar man sin vänskapskrets och när man är med andra som har olika egenskaper och andra intressen lär man sig oerhört mycket. Man blir också tålmodigare när man är med olika människor. Det är väldigt bra för ens personliga utveckling.